bageri2.jpgminibager2.jpgRAD_SA_MASINAMA_(Custom)_(Custom).jpgKAMIONI_(Custom)_(Custom).jpgSTOVARISTE.jpgBAGER_(Custom).JPGKOMBINIRKA_(Custom).jpgTRANSPORT_(Custom).JPGUTOVARIVACI_(Custom)_(Custom).JPG

Rad sa građevinskim mašinama

 

 

Preduzeće poseduje svu potrebnu mehanizaciju za oblast niskogradnje koja je sačinjena od najsavremenijih mašina od svetski poznatih proizvođača i stalno se radi na njenom poboljšanju i modernizaciji.  

Tehnički smo opremljeni sa velikim brojem sledećih mašina:

 • utovarivači,
 • kombinovane mašine,
 • grejderi,
 • vibroploče,
 • bageri,
 • bageri sa dugom rukom,
 • vibro valjak,
 • vibrovaljak guma-pegla,
 • vibrovaljak guma-guma
 • buldozeri,
 • vibroploče,
 • vibrožaba, 
 • vibrojež i druge...

Sa ovim mašinama specijalizovali smo se za sledeće radove:

 • razni iskopi kao što su iskopi za: stambene prostore, kanale za navodnjavanje, ribnjake i dr.,
 • rušenje i razbijanje objekata sa odvozom šuta,
 • raščišćavanje i organizacija gradilišta,
 • razne vrste zemljanih radova,
 • iskopi i izgradnja puteva raznih namena, biciklističkih i pešačkih staza,
 • prevoz i ugradnja kamena i kamenih agregata,
 • prevoz i ugradnja šljunka i peska,
 • saniranje deponija smeća i stočnih deponija sa iskopom novih rupa,
 • kao i druge radove.

 

Koristi se srpski jezik