bageri2.jpgminibager2.jpgRAD_SA_MASINAMA_(Custom)_(Custom).jpgKAMIONI_(Custom)_(Custom).jpgSTOVARISTE.jpgBAGER_(Custom).JPGKOMBINIRKA_(Custom).jpgTRANSPORT_(Custom).JPGUTOVARIVACI_(Custom)_(Custom).JPG

Projektovanje

 

 

Preduzeće PTP Dubrava doo se pored postojećih delatnosti bavi izradom svih vrsta  tehničke dokumentacije za gradilišta i to:

 • idejnih rešenja (IDR),
 • idejnih projekata (IDP),
 • projekata za građevinsku dozvolu (PGD),
 • projekata za izvođenje (PZI),
 • projekata izvedenog objekta (PIO) i
 • elaborata

Stručni tim preduzeća za ovu oblast broji dva diplomirana građevinska inženjera sa licencama za  projektovanje broj: 310 i 315.

Neki od projekata koje smo do sada izradili su sledeći:

 • Glavni građevinsko-arhitektonski projekat sa projektom vodovoda i kanalizacije za etno kuću nadomak naselja Bajmok,
 • Glavni građevinski projekat za sportski ribnjak u naselju Bajmok,
 • Glavni građevinski projekat za izgradnju dva ribnjaka nadomak naselja Bajmok,
 • Projekat betona za gradilište u Tavankutu,
 • Projekat betona za gradilište u Subotici,
 • Projekat betona za gradilište u Bajši,
 • Projekat za izmuljenje kanala–sliv Bogojevo u naselju Bogojevo,
 • Projekti uređenja atarskih puteva na teritoriji naselja Doroslovo,
 • Projekti uređenja atarskih puteva na teritoriji naselja Bajmok,
 • Projekti uređenja atarskih puteva na teritoriji naselja Pačir,
 • Projekti uređenja atarskih puteva na teritoriji naselja Kupusina,
 • Projekat rušenja porodične kuće u naselju Bajmok,
 • Projekat rekonstrukcije salaša u naselju Zubačište,
 • Idejna rešenja adaptacije kancelarijskih prostorija u Bajmočkoj Ciglani,
 • Projekti izvedenog stanja za uređenje atarskih puteva u naselju Kupusina,
 • Projekti izvedenog stanja za izradu betonskih obloga kanala u naselju Kupusina,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u ataru Pačira,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnica u Novom Orahovu,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnica u Bačkom Sokolcu,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnica u ataru – produžetak ulice Udarničke u Bačkoj Topoli,
 • Idejni projekat investicionog održavanja ulica Milana Stanića, Branka Radičevića,  Ive Lole Ribara i Proleterska u Njegoševu,
 • Idejni projekat investicionog održavanja nekategorisanog puta u Pačiru,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Staroj Moravici,
 • Glavni projekat za izgradnju trotoara pored jezera u Bačkoj Topoli,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u piknik prostoru u Bačkoj Topoli,
 • Idejni projekat investicionog održavanja puteva – put između Pobede i Kavilai povezivanje sa Svetićevom,
 • Idejni projekat investicionog održavanja puteva – stari put prema smetlištu, Bačka Topola
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u ataru Pačira,
 • Glavni projekat za izgradnju kolovoza u Bajši – produžetak ulice Partizanska,
 • Glavni projekat za izgradnju  deonice puta južne obodne zaobilaznice u Bačkoj Topoli,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Novom Orahovu,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Novom Orahovu na parceli 1342, k.o. Novo Orahovo,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Bačkoj Topoli u ulici Veljka Vlahovića,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Bajši, istočno od groblja - parcela broj 2179, k.o. Bajša,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u ataru Pačira, na parceli broj 5425, k.o. Pačir,
 • Idejni projekat za sanaciju tj. presvlačenje kolovoza u Gunarošu u ulicama Doža Đerđa i 18. Oktobar na parcelama broj 1590, 1596/1, 1592, 1594 i 1597, k.o. Gunaroš,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u ataru Pačira, na parcelama broj 5479 i 5549, k.o. Pačir,
 • Idejni projekat za sanaciju tj. presvlačenje kolovoza u Bačkoj Topoli na parcelama broj 7537, 4939, 4982i4735, k.o. Bačka Topola – grad,
 • Glavni projekat za izgradnju kolovoza u Staroj Moravici, na parceli broj 8039, k.o. Stara Moravica
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Bajši – produžetak ulice Zabašta, na parceli broj 2144, k.o. Bajša,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Bajši – zapadno od groblja, na parceli broj 2178, k.o. Bajša,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Bačkoj Topoli, na parcelama broj 812, 4788, 4786, k.o. Bačka Topola – Mićunovo,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Pačiru, na parcelama broj 5528, 5530 i 2407, k.o. Pačir,
 • Glavni projekat za izgradnju kolovoza u Pačiru, na parceli br. 2491, k.o. Pačir,
 • Glavni projekat za izgradnju kolovoza u Pačiru, na parceli broj 2476 i 5475, k.o. Pačir,
 • Glavni projekat za izgradnju kolovoza u Staroj Moravici, na parceli broj 7899, k.o. Stara Moravica,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Bačkoj Topoli, na parcelama broj: 756, 7364/1, 7365, 7394, 1124, 1187 i 4814 k.o. Bačka Topola,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Bajši do kapele,
 • Glavni projekat za izgradnju atarskog puta prema smetlištu u naselju Gunaroš,
 • Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice u Bajši na parcelama broj: 2185, 2189, 2190 i 2191,
 • Idejni projekat za investiciono održavanje kolovoza u Bajši-Ukrsna ulica,
 • Glavni projekat za izradu parking prostora kod termalnog jezera u Pačiru,
 • Glavni projekat za izgradnju kolovoza u Pačiru na parceli 2490,
 • Glavni projekat za izgradnju kolovoza u Staroj Moravici na parcelama broj 4173/2 i 4175,
 • Glavni projekat za izgradnju kolovoza u Staroj Moravici na parcelama broj: 2319, 2320 i 4134,
 • Idejni projekat za investiciono održavanje puta-Letnja ulica u Staroj Moravici,
 • Idejni projekat za investiciono održavanje puta u Staroj Moravici-ulica Sombroski put,
 • Idejni projekat za investiciono održavanje puta u Staroj Moravici u ulici Žaki Jožefa,
 • Idejni arhitektonski projekat lovačke kuće u Pačiru,
 • Idejni projekat za izgradnju pokrivenog termalnog bazena u Pačiru-I faza,
 • Idejni projekat za izgradnju Jaskišerske ulice u Staroj Moravici na k.p. 4113 k.o. Stara Moravica,
 • Idejni projekat za izgradnju Školske ulice u Staroj Moravici na k.p. 4142, k.o. Stara Moravica i drugi.

Pružamo i usluge vršenja stručnog nadzora na objektima visokogradnje i saobraćajnica.

 

 

 

Koristi se srpski jezik