Referenc lista izvedenih radova

Redni br. Naziv naručioca / korisnika Objekat Godina
1. OPŠTINA BAČKA TOPOLA BETONIRANJE NEKAT. PUTEVA U BAJŠI 2011
2. OPŠTINA BAČKA TOPOLA BETONIRANJE NEKAT. PUTEVA U BAČKOJ TOPOLI 2011
3. OPŠTINA BAČKA TOPOLA IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U STAROJ MORAVICI 2012
4. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE RADOVI NA RAVNANJU DEPONIJE 2012
5. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE RADOVI NA UREĐENJU TRGA MARŠALA TITA U ČANTAVIRU - POPLOČAVANJE I ZAVRŠNI RADOVI 2012
6. OPŠTINA BAČKA TOPOLA IZVOĐENJE RADOVA NA ODRŽAVANJU NEKATEGORISANIH PUTEVA U OPŠTINI 2012
7. MESNA ZAJEDNICA KUPUSINA IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI BETONSKE OBLOGE KANALA 2012
8. AGROKONS DOO GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI OBJEKTA - SILOSI-SUŠARA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA U PIK MORAVICA DOO 2012
9. MESNA ZAJEDNICA STARA MORAVICA GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI BAZENA 2012
10. MESNA ZAJEDNICA MALA BOSNA IZGRADNJA SPORTSKOG OBJEKTA 2013
11. PIK MORAVICA DOO IZGRADNJA ŠTALA (4 komada), PODNOG SKLADIŠTA, VAGE, INTERNE SAOBRAĆAJNICE I OGRADE NA FARMI TOVNIH JUNADI 2013
12. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA, JAVNIH PEŠAČKIH I DRUGIH POVRŠINA U SUBOTICI 2013
13. OPŠTINA BAČKA TOPOLA BETONIRANJE DELOVA NEKATEGORISANIH NPUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2013
14. SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI DOO NOVI BEOGRAD GRAĐEVINSKI RADOVI NA BETONIRANJU ČELIČNE HALE TEČNIH PROIZVODA U APATINU 2014
15. MESNA ZAJEDNICA SVILOJEVO RAVNANJE ATARSKIH PUTEVA 2014
16. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN IZGRADNJA DVONAMENSKE KUPOLASTE NASTREŠNICE - BINA 2014
17. MESNA ZAJEDNICA APATIN IZGRADNJA PARKINGA 2014
18. OPŠTINA BAČKA TOPOLA BETONIRANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA ZA 2014.GODINU 2014
19. OPŠTINA BAČKA TOPOLA IZGRADNJA NEKATEGORISANOG PUTA U STAROJ MORAVICI 2014
20. UNIVERZITET U NOVOM SADU, EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA IZGRADNJA PARKINGA, OGRADE I BETONSKE STAZE SA NASTREŠNICOM I PLATOOM 2014
21. MESNA ZAJEDNICA PAČIR IZRADA PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE I PARKINGA U PAČIRU 2014
22. GRAD SOMBOR IZGRADNJA SEDAM OTRESIŠTA NA PRIKLJUČCIMA ATARSKIH PUTEVA SA KATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA 2014
23. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN ODRŽAVANJE BANKINA I UPIJAJUĆIH KANALA 2015
24. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN IZGRADNJA DVONAMENSKE KUPOLASTE NASTREŠNICE - BINA - ANEKS 2015
25. OPŠTINA BAČKA TOPOLA IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U PAČIRU 2015
26. RAVNICA AD BAJMOK KOMPLEKS SILOSA NA K.P 2145/4 K.O. ŽEDNIK, SUBOTICA 2015
27. RAVNICA AD BAJMOK KOMPLEKS SILOSA NA K.P 2145/4 K.O. ŽEDNIK, SUBOTICA - ANEKS 2015
28. MESNA ZAJEDNICA STARA MORAVICA IZGRADNJA BAZENA - II FAZA 2015
29. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - SANACIJA ZEMLJANIH PUTEVA 2015
30. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU ODŽACI IZGRADNJA PARKINGA 2015
31. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I REVITALIZACIJA SAOBRAĆAJNICA SA VETRIKALNOM I HORIZONTALNOM SIGNALIZACIJOM 2017
32. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE RUŠENJE RAZNIH OBJEKATA PO INSPEKCIJSKIM NALOZIMA I ZAŠTITA SUSEDNIH OBJEKATA 2015
33. MESNA ZAJEDNICA KUPUSINA REKONSTRUKCIJA PROPUSTA KOLSKIH ULAZA U ULICI ADI ENDRE 2015
33. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN REKONSTRUKCIJA TROTOARA U APATINU 2015
34. MESNA ZAJEDNICA APATIN IZGRADNJA PEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA U PRIGREVAČKOJ ULICI U APATINU 2015
35. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE RUŠENJE OBJEKATA PRIBAVLJENIH EKSPROPRIJACIJOM 2015
36. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE RUŠENJE OBJEKATA PRIBAVLJENIH NA TRŽIŠTU (OTKUP) I ZAŠTITA SUSEDNIH OBJEKATA 2015
37. GAKOVAC DOO, STARA MORAVICA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI BIOELEKTRANE SA PRATEĆIM OBJEKTIMA, TRAFOSTANICE, PLATOA ZA STAJNJAK I LAGUNE 2015
38. OPŠTINA BAČKA TOPOLA REKONSTRUKCIJA OTRESIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2015
39. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN ODRŽAVANJE BANKINA I UPIJAJUĆIH KANALA 2016
40. MESNA ZAJEDNICA BAJŠA RADOVI NA SANACIJI ATMOSFERSKOG KANALA U BAJŠI 2016
41. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - SANACIJA ZEMLJANIH PUTEVA 2016
42. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - ODRŽAVANJE SANIRANIH PUTEVA 2016
43. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLA IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE 2016
44. MESNA ZAJEDNICA BAJŠA INVESTICIONO ODRŽAVANJE PARKA 2016
45. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLA ODVODNI KANAL ATMOSFERSKE VODE 2016
46. GRAD SOMBOR IZRADA OTRESIŠTA NA ATARSKIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SOMBORA 2016
47. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLA SANACIJA ASFALTA NA UGLU NULICA PETEFI BRIGADE I MARŠALA TITA U BAČKOJ TOPOLI 2016
48. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLA SANACIJA BICIKLISTIČKE STAZE I TROTOARA NAKON HAVARIJE VODOVODA U BAČKOJ TOPOLI 2016
49. OPŠTINSKA UPRAVA BAČKA TOPOLA IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA U MZ PAČIR, STARA MORAVICA I PANONIJA 2016
50. OPŠTINSKA UPRAVA BAČKA TOPOLA MAŠINSKO ČIŠĆENJE ATMOSFERSKIH KANALA U NASELJU GUNAROŠ 2016
51. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLA RUŠENJE SPORTSKO-REKREATIVNOG OBJEKTA VENUS 2017
52. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA PLANSKE POPRAVKE KOLOVOZA I BICIKLISTIČKIH STAZA 2017
53. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA RADOVI NA ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNICA SA VERTIKALNOM I HORIZONTALNOM SIGNALIZACIJOM 2017
54. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA ODRŽAVANJE SANIRANIH ZEMLJANIHPUTEVA 2017
56. GRAD SOMBOR IZRADA OTRESIŠTA NA ATARSKIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SOMBORA 2017
55. OPŠTINA BAČKA TOPOLA IZGRADNJA BAZENA U BAJŠI 2017
56. OPŠTINA BAČKA TOPOLA IZGR. I REKONSTR. SAOBR. U OPŠT. B.TOPOLA U 2017 2017
57. VD "BAČKA" d.o.o. VRBAS PRUŽANJE USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE U SKLADU SA POTREBAMA NARUČIOCA PO UGOVORU 20/17 (RADOVI NA UREĐENJU KANALA VRBAS-BEZDAN od km 19+300 do 30+300) 2017
58. VD "BAČKA" d.o.o. VRBAS RADOVI NA UREĐENJU KANALA VRBAS-BEZDAN od km 30+280 do 34+245 2018
59. VD "DUNAV" AD BAČKA PALANKA RADOVI NA UREĐENJU KANALA BAČKI PETROVAC-KARAVUKOVO KOD ČELAREVA, TOVARIŠEVA I NOVE GAJDOBRE 2018
60. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA JN II-404-1-5 ⁄ 2018 ODRŽAVANJE SANIRANIH ZEMLJANIH PUTEVA 2018
61. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA class="column3"JN II-404-1-13 ⁄ 2018 SANACIJA ZEMLJANIH PUTEVA 2018
62. VOJPUT DOO SUBOTICA RUŠENJE NAPLATNOG TERMINALA U SIRIGU 2018
63. VOJPUT DOO SUBOTICA II-404-1-11 ⁄ 2018 - Planske popravke saobraćajnih površina 2018
64. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA JNVV II-404-1-25 ⁄ 2018 Sanacija zemljanih puteva - 2. faza 2018
65. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA JNVV II-404-1-28 ⁄ 2018 Održavanje saniranih zemljanih puteva - 2. faza 2018
66. VOJPUT DOO SUBOTICA II-404-1-11 ⁄ 2018 - Planske popravke saobraćajnih površina  
67. OPŠTINA BAČKA TOPOLA 1.3.48 ⁄ 2018 PUT PORED JEZERA MORAVICA 2018
68. VD ZAPADNA BAČKA VI-559-18 - REVITALIZACIJA KANALA VRBAS-BEZDAN 2018
69. DUNAV-TISA-DUNAV VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO SEVERNA BAČKA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA Radovi na podsistemu Tisa-Palić (oblaganje, izlaz za životinje, zemljani radovi) 2018
70. PORT EXPRESS DOO BAČKA TOPOLA SILA - Izgradnja logističkog centra sa pratećim sadržajima 2019
71. FUDBALSKI KLUB TSC IZVOĐENJE RADOVA-RUŠENJE GRADSKOG STADIONA U BAČKOJ TOPOLI 2019
72. OPŠTINA BAČKA TOPOLA 102 ⁄ 19 OKONČANA POVEZIVANJE PARKING PROSTORA NA PIJACI 2019
73. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA OKONČANA „Одрж. санир. земљ. пут.", број II-404-1-4_2019 2019
74. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA SANACIJA ZEMLJ. PUTEVA - SUBOTICA -2019 -II deo 2019
75. JP KOMGRAD BAČKA TOPOLA JNMV-9-2019-UKLANJANJE OBJEKATA KOMGRAD B.TOPOLA 2019
76. OPŠTINA BAČKA TOPOLA Izgradnja i opremanje bazena u Bajši 2019
77. OPŠTINA BAČKA TOPOLA JNOP Br. 13_2019 INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SANACIJA PUTEVA U KO PAČIR 2019
78. GRAD SUBOTICA JN K 21 ⁄ 19 GRAD SUBOTICA- RUŠENJE OBJEKTA U KO STARI GRAD - KLJUČ U RUKE ("ZORA") 2020
79. JVP "VODE VOJVODINE" 21OOO NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA25" Radovi na uredjenju leve obale kanala plovni Begej od km 26+500 do km 26+720 u Zrenjaninu i montaža plutajuceg doka ( I faza ) 2020
80. GRAD SUBOTICA OPTI-BIKE - HUSRB ⁄ 1602 ⁄ 21 ⁄ 0102 2020
81. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA JNVV „Sanacija zemljanih puteva", broj javne nabavke II-404-1-2 ⁄ 2020 2020
82. JVP "VODE VOJVODINE" 21OOO NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA25" Radovi na uredjenju leve obale kanala plovni Begej od km 26+500 do km 26+720 u Zrenjaninu ( II faza ) 2020
83. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA JNVV „Planske popravke saobraćajnih površina“, broj javne nabavke II-404-1-9 ⁄ 2020 2020