Kontakt i podaci o preduzeću
Naziv preduzeća i adresa:

PTP DUBRAVA DOO
Doža Đerđa 9-15
24 210 Bajmok

E-mail adresa:

dubrava@tippnet.rs

Šifra delatnosti:

4120

Žiro račun:

205-6257-38-kod Komercijalne banke

Rešenje
Ugovor o pripajanju

Kontakt telefoni i e-mail adrese:

 • Administracija:

 • Telefon: 024/762-468
 • Fax: 024/762-368
 • E-mail adresa: jasna@ptpdubrava.rs
 • Stovarište:

 • Telefon i fax: 024/762-007
 • E-mail adrese: anika@ptpdubrava.rs; julija@ptpdubrava.rs; rade@ptpdubrava.rs
 • Tehnička služba:

 • Telefon: 024/762-450
 • Fax: 024/762-284
 • E-mail adrese: vereb@ptpdubrava.rs; timar@ptpdubrava.rs
 • Transport i mehanizacija:

 • Telefon i fax: 024/762-670
 • E-mail adrese: milan@ptpdubrava.rs; zorica@ptpdubrava.rs