Proizvodnja i isporuka svežeg betona

Tehnička opremljenost i raspoloživi kapaciteti garantuju sigurnu uslugu i visok kvalitet.

Zastupljeno je više vrsta betona. Beton se pravi sa svim potrebnim dodacima prema zahtevu naručioca, uz mogućnost odloženog vezivanja za prevoz na veću udaljenost. Nudimo prevoz, ugradnju betona i ispumpavanje do visine 24 m.

Od mašina za proizvodnju, transport i sečenje betona, kao i proizvodnju betonske galanterije imamo:

 • Fabrika za proizvodnju betona,
 • Mikseri za prevoz betona,
 • Sekačice betona,
 • Vibrostolovi,
 • Mešalice za beton,
 • Helikopter za beton i
 • Pumpa za beton

Svi materijali koji se upotrebljavaju za spravljanje betonske mase odgovaraju tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton a u svemu prema SRPS-evima za agregat, cement, vodu i dodatke betonu–prema potrebi naručioca.

Klasičan i pumpani beton pravimo sa tri i četiri frakcije sledećih marki:

 • Beton MB 15
 • Beton MB 20
 • Beton MB 25
 • Beton MB 30
 • Beton MB 35
 • Beton MB 40
 • Beton MB 45

Vršimo proizvodnju, prodaju i ugradnju livene betonske galanterije i to:

 • behaton i drugih vrsta betonskih kocki,
 • ivičnjake raznih dimenzija,
 • raster,
 • kanalete itd., zatim
 • betonske stubove,
 • cevi prečnika Ø300 i Ø400 i
 • fert gredice.