Zaposlenje

Preduzeće PTP Dubrava doo iz Bajmoka ima veliki broj zaposlenih radnika na neodređeno vreme. Zaposleni radnici su različitih kvalifikacija kao što su:

  • diplomirani inženjeri građevinarstva,
  • građevinski tehničari,
  • ekonomski tehničari,
  • trgovci,
  • vozači teretnih vozila,
  • rukovaoci građevinskim mašinama,
  • rukovodioci gradilišta,
  • građevinski radnici raznih profila i
  • pomoćni radnici

Zainteresovani za rad u našem preduzeću mogu da se jave našem odeljenju za kadrovska pitanja na telefon 024/762-468 ili na faks 024/762-368.

Svoj CV možete poslati i na e-mail dubrava@tippnet.rs