Rad sa građevniskim mašinama

Preduzeće poseduje svu potrebnu mehanizaciju za zemljane radove koja je sačinjena od najsavremenijih mašina od svetski poznatih proizvođača i stalno se radi na njenom poboljšanju i modernizaciji. Posedujemo sledeće mašine:

 • radne mašine,
 • ultovi,
 • bageri I buldožeri,
 • kombinovane mašine,
 • više kamiona kipera i šlepera za potrebe transporta,
 • kamione mixere za prevoz gotovog betona
 • betonsku pumpu dometa 24 metra

Sa ovim mašinama predodredili smo se za sledeće radove:

 • razni iskopi, kako za stambene prostorije, tako I za sve ostale iskope raznih namena: kanala za navodnjavanje,ribnjaka,...
 • raščišćavanje površina,
 • rušenje objekata sa odvozom šuta,
 • gradjevinski radovi na izradi raznih platoa: za razne hale, hladnjače, benzinske pumpe, magacinska skladišta,...
 • izrada pešačkih i biciklističkih staza, sa betoniranjem,
 • saniranje deponija smeća I stočnih deponija,
 • iskop I pripremu puteva raznih namena,
 • krčenje starih voćnjaka,
 • utovar poljoprivrednih proizvoda; pšenica, ječam, suncokret, šećerna repa i ost.
 • usluga betoniranja samohodnim mikserom na licu mesta, sa mogućnošću prilaza svakoj provršini,
 • proizvodnja I dovoz gotovog betona mixerom,
 • usluge izdavanja betonske pumpe za pumpanje svežeg betona

Preduzeće poseduje i mobilnu drobilicu kao i Integralnu dozvolu za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada. Ovakvo drobilično postrojenje, osim za proizvodnju agregata i kamena, služi i za reciklažu raznih materijala pri rušenju objekata. Mobilno rešenje ima prednost jer omogućava fleksibilnost u smislu lokacije, a samim tim i razumnije troškove investicije.

Posebno bismo naglasili da posedujemo bagere dometa strele 19 i 22 metra, pogodnih za teško pristupačna mesta iskopa.